İKİ

числ. 1. кьвед; iki dəfə iki кьведра кьвед; beşdən iki çıxmaq вадакай кьвед хкудун; 2. кьве; iki alma кьве ич; iki bacı кьве вах; 3. рах. кьве, са шумуд, гзаф тӀимил; 4. кьвед, “пис”; fizikadan 2 almaq физикадай 2 къачун; ** iki ayağını bir başmağa təpmək кил. ayaq (iki ayağını bir başmağa dirəmək); iki bədəndə bir ürək кьве танда са рикӀ, кӀанибурун гьакъинда; iki cüt bir tək кьве жуьтни са тек, гзаф тӀимил; ikidə bir кьведлай са пай, кьведай сад, зур пай; iki daşın arasında кьве къванцин арада, фад, тадиз; iki gözü кьве вил, лап кӀаниди, лап сейлиди; iki gözünü bir deşikdən çıxarmaq кьве вил са тӀеквендай акъудун, вил акъудун, буьркьуь авун; iki könül bir olmaq кьве рикӀ сад хьун, сад-садаз кӀан хьун, сад хьун; ikidə-birdə кьведлай сад, фад-фад; ikidən-birdən садра-кьведра, са-кьведра, гьич.
İKƏN
İKİ-İKİ

Digər lüğətlərdə