Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • AKKORD

  аккорд

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • akkord

  akkord

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • AKKORD

  муз. I сущ. аккорд (одновременное сочетание нескольких звуков различной высоты) II прил. 1. аккордовый. Akkord tonlar аккордовые тоны 2. аккордный. Ak

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • AKKORD

  i. accord, chord; sonuncu akkord finale

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • AKKORD

  [ital.] сущ. муз. аккорд (сад-садалай фаркьлу тир интервалра авай, гьа са вахтунда пудалай тӀимил тушир санлай сад-садав кьур ванерин кӀватӀал).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • AKKÓRD

  is. [ital.] mus. Bir-birindən çeşidli intervalda yerləşən, eyni zaman ərzində ən azı üç həmahəng səslənən tonun birləşməsi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • akkord

  is. mus. accord m (bir neçə musiqi tonunun eyni zamanda həmahəng səslənməsi) ; sonuncu ~ l’accord final

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • akkord-mükafatlı 2021

  akkord-mükafatlı

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • АККОРД

  АККОРД I м mus. akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi); ◊ аккорд струн sim komplekti; заключительный аккорд s

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • АККОРД

  1-mus. Akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • АККОРД

  муз. аккорд (музыкада пудалай тIимил тушир санлай сад садав кьунваз акъатзавай са шумуд сес).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • аккорд

  I -а; м. (итал. accordo) см. тж. аккордовый Одновременное сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемое как звуковое единст

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • АККОРД

  2 – müqavilə, saziş

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • аккорд струн

  Полный набор струн для смычкового или щипкового музыкального инструмента.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • заключительный аккорд

  Завершающее что-л. действие, событие.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • AHƏNGSİZLƏŞDİRİCİ

  прил. муз. диссонирующий. Ahəngsizləşdirici akkord диссонирующий аккорд

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • АККОРДОВЫЙ

  аккорд söz. sif.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • сфорцандо

  ...sforzando); муз. Делая резкое, внезапное ударение на ноте, аккорде, с силой выделяя отдельный звук, аккорд.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ARPECİO

  муз. арпеджио: 1. нареч. исполнение аккордов вразбивку, начиная с нижнего тона II в знач. сущ. аккорд, исполняемый таким способом

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • SUBDOMİNANT

  ...построенный на этой ступени; нижняя доминанта). Subdominant akkordları аккорды субдоминанты II прил. субдоминантовый

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • AKÇORA

  ...Şamanizmdə daha çox təsadüf olunur. Şamanist adət ənələrdə akçora xeyir gətirən mələk kimi xarak-terizə edilirdi.

  Tam oxu »
  Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti
 • AFFORD

  v 1. imkanı olmaq, imkan əldə etmək; 2. vermək, təqdim etmək; to ~ an instance imkan vermək; to ~ shelter sığınacaq / daldalanacaq vermək

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • ACCORD

  accord1 n 1. razılıq; birlik, uyğunluq, harmoniya; true ~ of hearts ürəklərin / qəlblərin birliyi / razılığı; to be in ~s, to be in one ~ eyni fikirdə

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • аккордно

  см. аккордный; нареч. Оплачивать работу аккордно.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • accord

  m razılıq, saziş; tomber d'~ razılaşmaq

  Tam oxu »
  Fransızca-azərbaycanca lüğət
 • AKTÖR

  aktyor

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • Akkra

  coğ. Accra

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • abord

  1. m yanaşma, yan alma 2. adv d'~ əvvəlcədən, öncə

  Tam oxu »
  Fransızca-azərbaycanca lüğət
 • akkad

  akkad

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

  ...заключительный баланс qəti balans; ◊ заключительный аккорд bax аккорд I.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • VASİTƏÇİ

  ...быть (стать) посредником II прил. посредствующий. Vasitəçi akkord муз. посредствующий аккорд

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • DÜZEN

  ...intizam; 2) rejim, quruluş; sosyal düzen – ictimai quruluş; 3) akkord akkord, intizam, qanun, qayda, quruluş, nizam, rejim, sistem, tərtib

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • аккордовый

  см. аккорд I; -ая, -ое. А-ое вступление.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • АККОРДНЫЙ

  аккордная работа аккорд кIвалах (яни вири паяр санал гьисабна атIай къиметдихъ ийидай кIвалах).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • СЕПТАККОРД

  ...septakkord (əsas ton, tersiya, kvinta və septimadan ibarət dördsəsli akkord).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • SEKSTAKKORD

  сущ. муз. секстаккорд (аккорд из трех звуков, включающий интервалы, терции и сексты)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • AHƏNGSİZ

  ...негармоничный, дисгармоничный, несоразмерный 2. неблагозвучный. Ahəngsiz akkord неблагозвучный аккорд 3. неритмичный. Ahəngsiz işləmə неритмичная раб

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • NONAKKORD

  сущ. муз. нонаккорд (аккорд из пяти звуков, которые могут быть расположены по терциям)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • аккордный

  I см. аккорд II II -ая, -ое.; (от итал. accordo - соглашение, договор) см. тж. аккордно Выполняемый, производимый по договору; сдельный. А-ая работа.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • трезвучие

  -я; ср.; муз. Аккорд из трёх звуков, расположенных по терциям. Мажорное, минорное трезвучие. Тоническое трезвучие.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • SEPTAKKORD

  сущ. муз. септаккорд (аккорд, состоящий из примы, т. е. основного тона, терции, квинты и септимы)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • MAJOR

  [fr.] муз. мажор (ванери чӀехи ва гъвечӀи терциядикай ибарат аккорд тешкил ийизвай музыкадин лад, “минор” акси).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • РЕКОРД

  n. record.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • REKORD

  1. рекорд; 2. рекордный;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • рекорд

  ...рекорд. Перекрыть чей-л. рекорд. Установить новый рекорд. Рекорд в беге на сто метров. Мировой рекорд. Рекорд выплавки стали. Рекорды металлургов, ст

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • жаккард

  ...дающий крупноузорчатый тканый рисунок. 2) Ткань с таким переплетением. Яркий жаккард. Пуловер из жаккарда. По имени французского изобретателя приспос

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • rekord

  rekord

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • REKORD

  [ing.] рекорд (1. спортдин акъажунра къалурдай лап чӀехи агалкьун; 2. зегьметдин лап чӀехи агалкьунар); // рекорддин, рекорд тир, лап вини дережадин.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • РЕКОРД

  rekord.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • REKORD

  ...təsərrüfatın hər hansı bir sahəsində ən yüksək nailiyyət. Çay yığımında rekord. – Gündə iki yüz on səkkiz kiloqram pambıq yığmaq o zaman çox böyük iş

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • РЕКОРД

  rekord (işdə və ya yarışda edilən ən yüksək nəaliyyət)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • рекорд

  рекорд : рекорддин - рекордный; рекорд эцигун - устанавливать рекорд.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • РЕКОРД

  рекорд (спортда ва я маса са кIвалахда виридалайни чIехи дережадин агалкьун).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • REKORD

  I сущ. рекорд: 1. высший показатель, достигнутый в спортивном состязании. Dünya rekordu мировой рекорд, rekord vurmaq побить рекорд; rekordu tezələmək

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • jakkard

  jakkard

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • REKORD

  I. i. record; ~ qazanmaq to beat* / to break* a record; ~ vurmaq to set* up / to establish a record; öz ~unu təzələmək to beat* one’s own record II

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • РЕКОРД

  м rekord (yarışda və ya işdə əldə edilən ən yüksək nailiyyət); побить рекорд rekord qazanmaq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • RAKORD

  fr. raccord – birləşdirmə

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti
 • rekord

  is. sif. record m ; ~ məhsul récolte f record ; ~ nailiyyət succès m records, acquisition f

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • РЕКОРД

  rekord.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • РЕКОРД

  n. record.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • РЕКОРД

  ...виридалайни вини дережадин агалкьун. Идалай вилик иви гунай рекорд Йоханнесбургдин агьалиди эцигнай. Ада и кӀвалах 323 сеферда авуна. ЛГ, 2004,

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • rakord

  rakord

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ЯКОРЬ

  м (мн. якоря) 1. dəniz. lövbər, ləngər; бросить якорь lövbər salmaq; 2. tex. bax ротор; ◊ якорь спасения son ümid.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • якорь

  -я; мн. - якоря, -ей; м. см. тж. якорёк 1) Приспособление для удержания на месте судов, плавучих маяков и т.п. в виде металлического стержня с лапами,

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ЯКОРЬ

  м якорь, лабар (яргъи зунжурдихъ галай къармахар авай пац хьтин залан ракь; гимияр акъвазрун патал ам гьуьлуьн кIаниз вигьена накьварик кукIурда); б

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЯКОРЬ

  1. lövbər, ləngər

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • LÖVBƏR

  I сущ. якорь (металлический стержень с лапами, укреплённый на цепи и опускаемый на дно для удержания на месте судна, бакена, плавучего маяка и т.п.).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ALTERASİYALI

  прил. муз. альтерированный. Alterasiyalı akkordlar альтерированные аккорды

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • АКУР

  [аккур] акун.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ürəkbir

  sif. d’un commun accord ; être d’accord ; kiminləsə ~ olmaq être d’un commun accord avec qn

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • неблагозвучный

  ...неблагозвучность Лишённый благозвучия, неприятный на слух. Неблагозвучный аккорд. Н-ые стихи.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • АРПЕДЖИО

  ...dalınca götürmə üsulu; 2. в знач. сущ. ср bu üsul ilə çalınan akkord).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • заключительный

  ...-ое. Последний, завершающий. З-ое слово. З-ая часть доклада. Заключительный аккорд (действие, явление, событие и т.п., которым что-л. завершается, за

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • минорный

  ...-рно. см. тж. минорно 1) только полн.; муз. к минор 1) Минорный аккорд. М-ая гамма. 2) разг. Грустный, печальный. М-ое настроение.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • CHORD

  chord1 n mus. akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi) chord2 v I 1. həmahəng / uyğun olmaq, uyğun gəlmək; 2. b

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • мажорный

  ...мажорно 1) только полн.; муз. к мажор 1) М-ое звучание. Мажорный аккорд. 2) разг. Бодрый, весёлый, радостный. Мажорный тон писем.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MİNOR

  I сущ. минор (музыкальный лад, звуки которого образуют аккорд, построенный на малой терции). Melodik minor мелодический минор, harmonik minor гармонич

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • MAJÓR

  [fr.] mus. Səsləri, böyük və kiçik tersiyadan ibarət akkord təşkil edən musiqi ladı (səslərdə gümrahlıq, şənlik duyulur) (minor əksi). Avropa musiqisi

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • MİNÓR

  [ital. minere] mus. Səsləri, kiçik tersiya əsasında qurulmuş akkord əmələ gətirən musiqi ladı (hüzn, kədər əhval-ruhiyyəsi ilə bağlı olan səs boyaları

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • пианиссимо

  ...образом, само такое исполнение; один из оттенков динамики в музыке. Аккорд пианиссимо. Еле слышное пианиссимо. Полнозвучное пианиссимо.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • минор

  ...минор, минорный 1) Музыкальный лад, звуки которого образуют аккорд, построенный на малой трапеции (характеризуется звуковой окраской, связанной с нас

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • акцентировать

  ...текст. Неправильно акцентировать сложные слова. 2) муз. Выделить - выделять звук, аккорд, усиливая его. Акцентировать первую ноту. 3) Выделить - выде

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • доминанта

  ...доминантой Петербурга. г) отт. муз. Пятая ступень гаммы (лада). Аккорд разрешён в доминанте.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • мажор

  ...мажор, мажорный 1) Музыкальный лад, звуки которого образуют аккорд, состоящий из большой и малой терции (характеризуется бодрой, радостной звуковой о

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • гармония

  ...гармонии. Гармония многоголосия. Важнейший компонент гармонии - аккорд. Русская песенная гармония. Тенденции современной гармонии. 2) Благозвучие, ст

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • фальшивый

  ...вокальном исполнении (о мелодии, звуках, ритме); неверный. Фальшивый аккорд. Ф-ая нота (также: некоторые проявления неискренности, неправдивости). 3)

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • SON

  ...at. söz. All’s well that ends well III. s. 1. last, final; latter; ~ akkord final chord; ~ cəhd the last effort; ~ dəfə for the last time; ~ anda at

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • GÖTÜRMƏK

  ...götürmək кричать во все горло; döş götürmək (о ребёнке) брать грудь, akkord götürmək брать аккорд, uçota götürmək брать на учёт, qorxu götürür kimi с

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • тон

  ...высокий тон. Колокола разных тонов. Переливчатый тон скрипки. Аккорд из четырёх тонов. Петь, играть не в тон. (фальшивя, не в нужной тональности). По

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • АККОРДЕОНИСТ

  akkordeon çalan, akkordeonçu

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • АККОРДЕОН

  akkordeon

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • AKKORDEONÇU

  is. Akkordeon çalan çalğıçı

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • AKKORDEÓN

  [fr.] Qarmona oxşaryan musiqi aləti. Nəfəsli musiqi alətləri əsas etibarı ilə üç qrupa ayrılır: klavişli musiqi alətləri (ərğənun, qarmon, fisqarmoniy

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • пусть

  ...красивое. * Пусть роза сорвана, - она ещё цветёт, Пусть арфа сломана - аккорд ещё рыдает (Надсон). 2) с частицей бы Выражает условное допущение нежел

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • последний

  ...последний вагон. Приехал последней электричкой. Отзвучал последний аккорд. Последний сын. Хотел ехать, но в последнюю минуту передумал. Узнать о чём-

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • полный

  ...сдержанный, во всю силу (о голосе, тоне, памяти и т.п.) Полный аккорд гитары. Петь полным голосом. Говорить в полный голос (также: открыто, не скрыва

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
OBASTAN VİKİ
Akkord
Akkord (it. accordo-uzlaşma, fr. accord-uyğunluq, ahəng, uzlaşma, lat. accordo-müvafiqət) - müxtəlif ucalıqda bir neçə (ən az 3) səsin eyni zamanda birləşməsi və vahid səs kimi qavranılması. Akkord, əsasən tersiya intervalları ilə qurulur. Akkordu əmələ gətirən səslərin sayı üç olduqda üç həmsəda, dörd səs olduqda septakkord, beş səs olduqda nonakkord, altı səs olduqda undesimakkord adlanır. Akkordun əsas sahəsinə prima deyilir.
Akkord STİK
Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC Tikinti işlərini yerinə yetirən və tikinti məhsulları istehsal edən Azərbaycan şirkətidir. Şirkət Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkiyədə infrastrukturlar tikir. Şirkətin internet saytına əsasən Akkord 1,7 milyard ABŞ dolları həcmində tikinti layihələrini həyata keçirib. Hal-hazırda (iyul 2013-cü il) layihələrin həcmi 1,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir. == Şirkətlər == Akkord Azərbaycanda 39 zavoda malikdir və onların fəaliyyəti ilə məşğuldur. Akkord həmçinin Frankfurtda, Almaniyada da ofisə malikdir. Qazax Sement Zavodu Azərbaycan Beynəlxalq Bankı(ABB) Azərbaycanın Qazax regionunda yeləşmiş zavodun tikintisini maliyyələşdirmişdir. Zavodun tikintisi 2013-cü ildə başa çatmışdır. Zavod Azəbaycandakı ikinci sement zavodudur. Hydraulic Mechanisms Company MMC Akkord Prefabrik MMC Akkord Nəqliyyat MMC Körpü Tunel Tikinti MMC Property İnvestments MMC Deutsche Fassaden Technologien MMC Akkord Tekstil MMC Akkord Asfalt MMC Akkord Kərpic MMC Akkord Mərmər Qranit MMC Akkord Beton MMC Accopen MMC Akkord Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi MMC Akkord Hydrotechnical Construction Company MMC Akkord Steel Construction Company MMC Akkord Mingəçevir Metal Konstruksiya Zavodu Akkord Xırdalan Metal Konstruksiya Zavodu Akkord Boya Zavodu Akkord Qum & Çınqıl Karxanası Akkord Gülbaxt Daş Karxanası == Əsas rəhbərlər == 30 yanvar 2017-ci il tarixindən etibarən şirkətə Hikmat Garibov rəhbərlik edir.
Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası
Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC Tikinti işlərini yerinə yetirən və tikinti məhsulları istehsal edən Azərbaycan şirkətidir. Şirkət Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkiyədə infrastrukturlar tikir. Şirkətin internet saytına əsasən Akkord 1,7 milyard ABŞ dolları həcmində tikinti layihələrini həyata keçirib. Hal-hazırda (iyul 2013-cü il) layihələrin həcmi 1,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir. == Şirkətlər == Akkord Azərbaycanda 39 zavoda malikdir və onların fəaliyyəti ilə məşğuldur. Akkord həmçinin Frankfurtda, Almaniyada da ofisə malikdir. Qazax Sement Zavodu Azərbaycan Beynəlxalq Bankı(ABB) Azərbaycanın Qazax regionunda yeləşmiş zavodun tikintisini maliyyələşdirmişdir. Zavodun tikintisi 2013-cü ildə başa çatmışdır. Zavod Azəbaycandakı ikinci sement zavodudur. Hydraulic Mechanisms Company MMC Akkord Prefabrik MMC Akkord Nəqliyyat MMC Körpü Tunel Tikinti MMC Property İnvestments MMC Deutsche Fassaden Technologien MMC Akkord Tekstil MMC Akkord Asfalt MMC Akkord Kərpic MMC Akkord Mərmər Qranit MMC Akkord Beton MMC Accopen MMC Akkord Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi MMC Akkord Hydrotechnical Construction Company MMC Akkord Steel Construction Company MMC Akkord Mingəçevir Metal Konstruksiya Zavodu Akkord Xırdalan Metal Konstruksiya Zavodu Akkord Boya Zavodu Akkord Qum & Çınqıl Karxanası Akkord Gülbaxt Daş Karxanası == Əsas rəhbərlər == 30 yanvar 2017-ci il tarixindən etibarən şirkətə Hikmat Garibov rəhbərlik edir.
Akkord Sənaye Tikintisi İnvestisiya Korporasiyası
Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC Tikinti işlərini yerinə yetirən və tikinti məhsulları istehsal edən Azərbaycan şirkətidir. Şirkət Gürcüstan, Ukrayna, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkiyədə infrastrukturlar tikir. Şirkətin internet saytına əsasən Akkord 1,7 milyard ABŞ dolları həcmində tikinti layihələrini həyata keçirib. Hal-hazırda (iyul 2013-cü il) layihələrin həcmi 1,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir. == Şirkətlər == Akkord Azərbaycanda 39 zavoda malikdir və onların fəaliyyəti ilə məşğuldur. Akkord həmçinin Frankfurtda, Almaniyada da ofisə malikdir. Qazax Sement Zavodu Azərbaycan Beynəlxalq Bankı(ABB) Azərbaycanın Qazax regionunda yeləşmiş zavodun tikintisini maliyyələşdirmişdir. Zavodun tikintisi 2013-cü ildə başa çatmışdır. Zavod Azəbaycandakı ikinci sement zavodudur. Hydraulic Mechanisms Company MMC Akkord Prefabrik MMC Akkord Nəqliyyat MMC Körpü Tunel Tikinti MMC Property İnvestments MMC Deutsche Fassaden Technologien MMC Akkord Tekstil MMC Akkord Asfalt MMC Akkord Kərpic MMC Akkord Mərmər Qranit MMC Akkord Beton MMC Accopen MMC Akkord Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi MMC Akkord Hydrotechnical Construction Company MMC Akkord Steel Construction Company MMC Akkord Mingəçevir Metal Konstruksiya Zavodu Akkord Xırdalan Metal Konstruksiya Zavodu Akkord Boya Zavodu Akkord Qum & Çınqıl Karxanası Akkord Gülbaxt Daş Karxanası == Əsas rəhbərlər == 30 yanvar 2017-ci il tarixindən etibarən şirkətə Hikmat Garibov rəhbərlik edir.
Akkordeon
Akkordeon (fr. accordéon) — klavişli musiqi aləti. Bu adı alətə 1829-cu ildə vyanalı orqan ustası K.Damian qarmonu təkmilləşdirdikdən sonra verib. XIX əsrin sonlarında akkordeonlar çox sayda Saksoniyanın Klingentel şəhərində hazırlanırdı. Ən tanınmış markalar "Weltmeister" ( Diana, Stella, Amigo markaları), "Horch", "Hohner", "Берёзка", "Меркурий" və s. Oxşarlığa baxmayaraq piano ifaçısı akkordeonda çalmağı ayrıca öyrənməlidir. Bəstəkar Yan Tyersen xüsusi olaraq akkordeon üçün musiqi bəstələyib. == Tarixi == Akkordeonun primitiv formasının 1822-ci ildə Berlində Kristian Fridrix Lüdviq Buşman tərəfindən icad edildiyi güman edilir. Lakin bu yaxınlarda məlum oldu ki, akkordeon adlandırıla bilən alət 1816-cı ildə və ya ondan əvvəl Nürnberqli Fridrix Lohner tərəfindən istifadə edilmişdir. Akkordeonun adının ilk patentini 1839-cu ildə Vyanalı orqan və fortepiano ustası Cyrillus Demian indiki akkordeona çox da bənzəməyən tək klavişli kiçik alət üçün almışdır.
Tim Makkord
Akkor (aktiv müdafiə sistemi)
AKKOR, Altay tankını və digər ağır zirehli nəqliyyat vasitələrini ətraf mühitin təhlükələrindən mudauəy üçün ASELSAN tərəfindən inkişaf etdirilən aktiv müdafiə sistemidir. Modul sistemi sayəsində bütün ağır zirehli nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan sistem, nəqliyyat vasitələrini raketlərdən və idarəolunan tank əleyhinə raketlərdən mühafizə edir.
Rekord
Rekord (lat. 'recordum «yadasalınan» ing. record) — hansısa sahədə ən böyük nailiyyət. Daha böyük nailiyyət əldə edən şəxs rekordsmen adlanır.
Akkad
Akkad dövləti və ya Akkad padşahlığı — Cənubi Mesopotamiyanın(İkiçayarası) şimalında Sippar (indiki Abu Habba) yaxınlığında qədim şəhər. Akkad şəhəri İkiçayarasının zəngin şəhərlərindən, Akkad dövləti isə regionun qüdrətli dövlətlərindən idi. Babilin sami əhalisinin yaşadığı şəhərlərdən biri. == Tarixi haqqında == Akkad dövlətinin yaradıcısı I Şarri-kin (akkad:Şarrumkenu) olmuşdur. O, e.ə. 2316–2261 illərdə bu dövlətin çarı olmuşdur. Yunanlar ona Sarqon deyirdilər. O sami olmuşdur və Kiş şəhərinin çarı Ur-Zababanın bağbanı vəzifəsində çalışırdı. Ur-Zababa Umma şəhərinin çarı tərəfindən savaşda məğlub edildiyindən sonra, bilinməyən səbəblər nəticəsində (əfsanəyə görə tanrıca İştarın himayəçiliyinin nəticəsində Sarqon çarlığı ələ keçirmişdi. Çar olandan sonra o, Kişdən Akkad şəhərinə köçmüş və onu ölkəsinin baş şəhəri elan etmişdir.
Akkra
Akkra (ing. Accra) — 1957-ci ildən Qana Respublikasının paytaxtı və ölkənin ən böyük şəhəri. Qvineya körfəzi sahilində liman. Şəhərin əhalisi 2011-ci ilin təxmini hesablamalarına görə 3 963 264 nəfərdir. == Tarixi == Akkra sözü "qarşıqalar" mənasını verən "Nkran" sözündən yaranmışdır. Əsası 16-cı əsrin 1-ci yarısında qoyulmuşdur. Adı Korlelaqununun sahilində məskunlaşmış akkra xalqının adından götürülmüşdür. 19-cu əsrin sonlarınadək qul ticarəti mərkəzlərindən biri olmuşdur. Əvvəllər burada qa tayfalarından biri məskunlaşmış, 1600-cü ildə isə qa tayfa ittifaqının paytaxtı olmuşdur. Avropa tacirlərinin Qvineya sahillərinə gəlməsi nəticəsində mühüm ticarət mərkəzinə çevrildi.
Aktor
Şəbəkənin aktorlar adlandırılan qovşaqları sosial şəbəkə analizinin əsas anlayışıdır. Aktor sosial qarşılıqlı əlaqənin bölünməz hissəciyi — atomudur. Aktorun varlığını və zəruriliyini bütün sosioloqlar etiraf edirlər, lakin bu qarşılıqlı təsir agentinin, hərəkət subyektinin "kim" və ya "nə" olduğu haqqında vahid fikir yoxdur. Aktor anlayışının öyrənilməsində müəyyən mərhələlər keçilmişdir. Əvvəllər aktor dedikdə, sosial qarşılıqlı təsirdə iştirak edən fərdin özü başa düşülürdü. Sonra aktoru müəyyən atributları və rolları olan sosial strukturda fərdin mövqeyi, yeri kimi başa düşməyə başladılar. Aktorun mövqe kimi başa düşülməsindən alınır ki, sosial şəbəkə fərdlər arasındakı qarşılıqlı əlaqənin modeli yox, fərdlərin tutduqları mövqelərin, qarşılıqlı əlaqələrinin modelidir. Aktor anlayışına bu yanaşmalarda aktor, fəaliyyət göstərən nəzərə çarpdırılır. Başqa yanaşmalar sosial şəbəkənin formalaşmasında üstünlüyü münasibətlərə (əlaqələrə) verirlər, hesab edilir ki, aktor kommunikasiya əlaqəsini deyil, kommunikasiya aktoru atributları ilə birlikdə yaradır. Daha sonra tədqiqatçılar şəbəkədə əlaqə anlayışının məzmununu kommunkasiya anlayışı çərçivəsindən kənara çıxararaq sosial şəbəkəni xarakterizə etmək üçün yəni anlayışa — resurslar axını anlayışına gəldilər.
Afşord (Heris)
Afşord (fars. افشرد‎) və ya Əfşar — İranın Şərqi Azərbaycan ostanının Heris şəhristanı ərazisinə daxil olan kənd. == Əhalisi == 2006-cı il məlumatına görə kənddə 527 nəfər yaşayır (104 ailə).
Akkona (səhra)
Akkona (it. Accona) — İtaliyanın Siena vilayəti, Toksana regionunda yerləşən səhra. İllik yağıntının miqdarı 600 mm təşkil edir. İllik günəşli günlərin miqdarının çoxluğu və isti küləklər buxarlanmanı yüksək edir. İllik yağıntının miqdarı 22 °C təşkil edir. Orta əsrlərdə səhrada Monte-Oliveto-Macore monastrı inşa edilmişdir.
Akorda (iqamətgah)
Akorda (qaz. Ақорда) — Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin iqamətgahı. Qazaxıstanın paytaxtı Astana, İşim çayının sol sahilində, Nurjol bulvarının əvvəlində, paytaxt Bayterek abidəsindən 300 metr məsafədə yerləşir. . İqamətgahın yanında Qazaxıstan Respublikası Parlamenti, Qazaxıstan Respublikası Hökumət Evi, Qazaxıstan Respublikası Ali Məhkəməsi və Qazaxıstan Respublikasının Nazirlər Evi yerləşir. == Tarixi == Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin, işığın sol sahilindəki Astananın yeni inzibati mərkəzinin ərazisində tikilməsinə 2001-ci ilin sentyabrında başlandı. Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin yeni sarayının rəsmi təqdimatı 24 dekabr 2004-cü ildə baş tutdu. İqamətgah, 2017-ci il nümunəsinin 10.000 təngə əskinaslarında təsvir edilmişdir. == Memarlığı == Ofis binaları ikinci mərtəbədə yerləşir. Üçüncü mərtəbədə bunlar var: Yurta şəklində stilizə edilmiş və mərmər və qranitlə işlənmiş şərq salonu; Mərmər Zalı (Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin və xarici dövlətlərin və hökumət rəhbərlərinin iştirakı ilə rəsmi səfərlər, sammitlər zamanı sənədlərin imzalanması, jurnalistlərin suallarını cavablandırmaq, Qazaxıstan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici dövlətlərin səfirlərinin etimadnamələrini təqdim etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur , Qazaxıstan Respublikası dövlət mükafatlarının və fəxri adlarının verilməsi, Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə digər dövlət əhəmiyyətli təntənəli tədbirlər). İclas otağı (Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin Qazaxıstan Respublikası Hökuməti, Qazaxıstan Respublikası Prezident Administrasiyasının struktur bölmələrinin rəhbərləri, vilayət və şəhərlərin Astana, Almatı və Çimkent, Qazaxıstan Respublikasının nazirlik və idarələrinin rəhbərləri, habelə Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin Qazaxıstan Respublikasının yaradıcı və işgüzar dairələrinin nümayəndələri ilə görüşləri); Müzakirə salonu (Qazaxıstan Respublikası Prezident Administrasiyası rəhbərinin, Qazaxıstan Respublikası Prezidentinin köməkçisinin xarici nümayəndə heyətləri, Qazaxıstan Respublikasında akkreditə olunmuş xarici dövlətlərin səfirləri, xarici işgüzar dairələrin nümayəndələri ilə görüşləri və söhbətləri üçün istifadə olunur ); Kitabxana; Ofis otaqları.
Alvord səhrası
Alvord səhrası (ing. Alvord Desert) — ABŞ ərazisində, Oreqon ştatının cənub-şərqində, Böyük Hövzə bölgəsində yerləşən səhra. Səhra uzunluğu 19,2 km, eni isə 11,2 km olan qurumuş göl yatağıdır. Stins dağı onun qərb sərhədidir. Səthi o qədər hamardır ki, burada hətta kiçik təyyarələr eniş edə bilirlər. Şimal və qərb hissələrdə isti su mənbələri vardır. İl ərzində səhraya orta hesabla 166 mm yağıntı düşür. Səhra ABŞ vətəndaş müharibəsi dövründə ABŞ ordu nazirliyinin Oreqon bölməsinin rəhbəri olmuş general Benjamin Alvordun (1813—1884) şərəfinə adlandırılmışdır.
Askold adası
Askold adası — Yapon dənizi, Böyük Pyotr körfəzindəki bir ada. Vladivostokdan 50 km cənub-şərqdə və Naxodkadan 40 km qərbdə yerləşir. Təbii olaraq xallı maralların sığınacaq yeri olaraq bilinir. Ekoturizm obyektidir. Turistlər arasında qədim mayak və tərk edilmiş hərbi texnikalar (26 nömrəli artilleriya batareyasının qalıqları) ilə məşhurdur. Adada qızıl və qum yataqları vardır. == Coğrafiya == Materikə ən yaxın məsafə (Maydelya, Sısoyev burunları) 3.7 dəniz milidir (6.9 km). Ən yaxın yaşayış məntəqəsi Dunay kəndi 5,4 dəniz mili (10 km) məsafədədir. Ada materikdən və qonşu Putyatin adasından təxminən 7 km eni olan eyni adlı boğazla ayrılmışdır. Mayak mühafizəçiləri və hava stansiyası işçilərindən başqa daimi əhali yoxdur.
Devid Pakkard
Devid Pakkard (7 sentyabr 1912[…], Pueblo[d], Kolorado – 26 mart 1996[…], Stenford[d], Kaliforniya) (David Packard) – 7 sentyabr 1912-ci ildə Uilyam Hyulettlə (William Hewlett) birgə "Hewlett- Packard" (HP) şirkətinin əsasını qoymuş amerikalı sahibkar Devid Pakkard (David Packard) anadan olmuşdur. Pakkard 1947-ci ildən HP şirkətinin icraçı direktoru olmuş, 1968-ci ildə isə ABŞ prezidenti Riçard Nikson tərəfindən Müdafiə Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1970 və 80-ci illərdə o, Ağ Evin təhlükəsizlik və idarəetmə məsələləri üzrə köməkçisi olmuş, ölkənin ictimai həyatında aktiv iştirak etmişdir. Bir çox fond və xeyriyyə təşkilatlarına rəhbərlik etmişdir. == İstinadlar == == Ədəbiyyat == Əliquliyev R., Salmanova P. "İnformasiya cəmiyyəti: Maraqlı xronoloji faktlar", 2013, "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı, 169 s.
Honda Accord
Honda Accord — Yapon avtomobil istehsalçısı Honda tərəfindən 1976-cı ildən günümüzədək istehsal olunan sedan. Daha çox 4-qapılı sedan tipli maşınların satışı ilə daha məşhurdur. Bu günə kimi ABŞ-də 8.000.000 ədədi satılaraq 1989-cu ildən ən yaxşı satılan avtomobillər sırasındadır. Adı latın sözləri "ad" və "cordis"in birləşməsi, yəni "ürəyə" mənasını bildirən sözdən irəli gəlir.
Jakkard maşını
Jakkard maşını toxuma dəzgahında parçaların iri naxışlarla emalı üçün əlavə tərtibatdır. Qurğu fransız ixtiraçısı Yozef-Marie Jakkardın adı ilə bağlıdır. Bu maşın toxuma dəzgahında ilmənin yaradılması zamanı hər bir sapın və saplar qrupunun hərəkətini idarə etməyə və bununla naxış elementini vurmağa imkan verir. Jakkard maşının köməyi ilə naxışlı parçaların, xalçaların, süfrələrin və s. hazırlanması mümkündür. Jakkard maşını bıçaq, qarmaq, iynə, çərçivə lövhəsi, çərçivə ipləri və naxışa uyğun perfo prizmadan ibarətdir. Əsas saplar, dəzgahın eni böyunca bərabər paylanması üçün aşağı hissəsədə yerləşmiş bölgü lövhəsinin deşiklərindən keçərək maşınla arkad ipləri ilə birləşdirilir. Bıçaq çərçivəsində bərkidilmiş bıçaqlar irəli-geri hərəkəti icra edirlər. Bıçaqların iş sahəsində yerləşən qarmaqlar bıçaqlar tərəfindən tutularaq yuxarı qaldırılır. Bu zaman çərçivə və arkad ipləri boyunca əsas sap yuxarıya qalxır və ilməyin yuxarı hissəsini əmələ gətirir.
Jakkard əmsalı
Jakkard əmsalı (Jaccard’s coefficient) və ya Jakkard ölçüsü – mətnlərin orijinallığının yoxlanılması texnologiyalarında istifadə edilən ölçüdür. Jakkard əmsalından mətnlərin orijinallığının yoxlanılmasına həsr edilmiş elmi-tədqiqat işlərində geniş istifadə edilir. Jakkard oxşarlıq formulu – mətnlərin orijinallığının yoxlanılması texnologiyalarında istifadə edilən düstur. Bu düstura görə müqayisə edilən sətirlər tamamilə üst-üstə düşürsə onda onun qiyməti 1-ə bərabərdir. Lakin bu düstur müqayisə edilən mətnlərin ölçülərində fərqləri, istifadə tezliyini və s. nəzərə almır. == Ədəbiyyat == Əliquliyev R. M., Ağayev N. B., Alıquliyev R. M., Plagiatlıqla mübarizə texnologiyaları // Bakı. İnformasiya Texnologiyaları nəşriyyatı. 2015.
Rikord boğazı
Rikord boğazı — Böyük Kuril adaları qurupuna daxil olan Ketoy adasının şərqini Uşişir adasının isə qərbini ayırır. Eni 26 km təşkil edir. Sakit okeanı ilə Oxot dənizini birləşdirir. Kiçik gəmilərin üzməsi təhlükəlidir. Səbəb isə boğazda güclü axınlar və su burulğanlarının olmasıdır. Boğazın tən ortasında 130 m dərinliyində sualtı Rikord vulkanı vardır. Boğaz 1811-1813-cü illərdə təşkil edilən hiroloji ekspedisiya zamanı kəşf edilir. Boğaz Admiral Petr İvanoviç Rikord tərəfindən 'Diana' gəmisində (o zaman gəmini idarə edən yükşək rütbəli zabit idi) üzərək keçilir.
Rikord burnu
Rikord burnu — İturup adasının cənub qutaracağında yerləşən burun. Uzaqdan tünd qırmızı rəngdə olması açıq şəkildə görünür. Bunun səbəbi Berutarube vulkanının sönmüş krateridən çıxan vulkan məhsullarıdır. Burun sahillərini Yekaterina boğazının suları yuyur. Boğaz İturupu Kunaşir adasından ayırır. Burun yaxınlığından, Yekaterina boğazı, Oxot dənizi və sakit okean istiqamətində hərəkət edən Soya cərəyanı keçir. Rikorda burnunda Cənubi Kuril regionunun ən böyük şimal dəniz şirlərinə aid yatağı yerləşir Burun görkəmlu rus admiralı Pyotr Rikordun şərəfinə adlandırılmışdır.
Navajo Bakbord
Navaxo Bakboord (29 yanvar 1999, Amsterdam) — Eerste Diviziya təmsilçilərindən olan Yonq Ayaks klubunda müdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Niderland futbolçusudur. == Həyatı == 29 yanvar 1999-cu ildə anadan olub. == Klub karyerası == === Yonq Ayaks === Bakboord Ayaks akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. İlk müqaviləsini Bakboord 26 iyun 2015-ci ildə imzalamışdır. 25 aprel 2018-ci ildə Bakboord Erediviziya təmsilçilərindən olan Ayaks klubu ilə 2020-ci ilin 30 iyun tarixinə kimi olan ilk peşəkar müqaviləsini imzalamışdır. Bakboord öz peşəkar karyerasında debütünü 1 dekabr 2017-ci ildə MVV Maastrixt klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmışdır. Eerste Diviziya görüşündə Yonq Ayaks rəqibinə 4-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir. == Milli karyerası == 2016-cı ildə Bakboord Niderlandın gənclərdən ibarət milli komandası ilə Azərbaycanda keçirilən Avropa Gənclər Çempionatında iştirak etmişdir. Turnirdə Bakboord İtaliya, Serbiya, İsveç və Portuqaliya milli komandalarına qarşı oyunlarda meydana çıxmışdır.
Akkad dili
Akkad dili – Mesopotamiya və Assuriyanın qədim yerli əhalisinin dilidir. E.ə. III minillikdə Orta-aşağı və Aşağı Mesopotamiyada şumer dili ilə bərabər yayılmışdır. E.ə. II minillikdə Dəclə çayının sahilboyu-nun və Mesopotomiyanın bütün əhalisi assiriya dilindən istifadə etmişlər. Diaxronoloji və coğrafı baxımdan akkad dilləri 5 dialektə bölünür: köhnə akkad (E.ə. III minillik), köhnə Vaviliyon və köhnə Assiriya (b.e.ə. II minillik), yeni vavilion (e.ə. 10–5-ci əsrlər), yeni assiriya (E. ə. 10–7-ci əsrlər), Vavilyondan sonrakı dövr (E.ə.
Akkol (şəhər)
Akkol (qaz. Ақкө́л, tərcümədə — ağ göl; Alekseyevka 1887—1997-ci illərdə) — Qazaxıstanda şəhər, Akmola vilayətinin Akkol rayonunun mərkəzi. Akkol gölünün sahilində, A1 Astana - Şuçinsk şossesi boyunca Astanadan 100 km şimalda. Petropavlovsk - Astana xəttindəki dəmir yolu stansiyası. 2005-ci ildə Akkol şəhərində ilk Qazaxıstan yerüstü kosmik aparat idarəetmə kompleksi istifadəyə verildi. == Tarixi == Rayon sakinlərindən üçü Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür; onlardan biri - Peter Mixayloviç İsakov - Alekseyevkada anadan olub. 21 may 1991-ci ildə İsakovun yaşadığı evdə xatirə lövhəsi açıldı; bu ev bu günə qədər yaşamayıb. Müharibədən sonrakı illərdə Alekseyevkada mənzil tikintisi yaxşılaşdı və sənaye istehsalı genişləndi. 1945-ci ildə Novoishimskaya və Komsomolskaya MTM bazasında, 79 nəfərin çalışdığı şəhərdəki ilk sənaye müəssisəsi - Komsomolsk mexaniki təmir zavodu təşkil edildi. Alekseyevka, 1954-cü ildə bakirə və əkin sahələrinin işlənməsi illərində daha da inkişaf etmişdir.
Akkol gölü
Akkol gölü (qaz. Ақкөл; rus. Акколь) ― Qazaxıstanın cənubunda, Cambul vilayətinin Talas rayonunda yerləşən dağ gölü. Gölün sahəsi 36 km²-dir. Orta dərinliyi 3 m, maksimum dərinlik isə 5 m-dir. Yüksək dağ gölü olan Akkol, 3 111,7 m yüksəklikdəki İssık dərəsinin yuxarı axınında yerləşir. Göl Akkol şəhərindən 3 km cənub-qərbdədir. Akkol gölü təxminən 10 x 7 km ölçülərindədir və dəniz səviyyəsindən 397 metr yüksəklikdə yerləşir. Gölün dərinliyi 3–5 metr arasındadır. Gölün cənub-şərq hissəsində yerləşən Buqulkol gölündən başlayan Assa çayı buraya tökülür.
Akkoş gölü
Akkoş gölü, Lebyaji (tatar. Аккош) — Kazan şəhərinin Kirov rayonu ərazisində yerləşən göllər sistemi. Dörd müstəqil su hövzəsinə bölünür — Kiçik, Böyük, İşıqlı, Quru Akkoş. Göllər öz aralarında kiçik axınlarla əlaqəlidir. Göllər dayaz suludur. Orta dərinlik — 1,1 m, maksimum dərinlik — 3,9 metrdir. Göllər sisteminin özünə məxsusluğu odur ki, onlar yer altı suların səviyyəsindən yüksəkdə yerləşir və yeraltı sularla qidalana bilmir. Göllər sistemi Kazan şəhərinin 12 km-də yerləşir və şəhər əhalisinin sevimli istirahət məkanı hesab olunur. == Ümumi məlumat == Göl səthinin sahəsi — 2,6 km²-dir. Göl səthi dəniz səviyyəsindən 69,3 metr yüksəklikdə yerləşir.