İLXI

At sürüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) 

Kəndləri, bağları, sürüləri, ilxıları, naxırları, o necə deyərlər, bircə donuzu əskik idi. (“Qulun qaçmağı”)

İLĞIMAQ
İLXIÇI

Значение слова в других словарях