İMANSIZ

прил. имансуз (1. Аллагь авачир, динсуз; кафир; 2. пер. мергьяметсуз, регьимсуз, инсафсуз, къансар).
İMANLI
İMANSIZCASINA

Digər lüğətlərdə