İRƏLİ-GERİ

нареч. 1. вилик-кьулухъ; 2. эвел-эхир; ** irəlisini-gerisini düşünmək (işin və s.-nin) вилик-кьулухъ фагьумун (са кардин ва мс.), са месэла (кар) вири патарихъай веревирдун, чӀиб-юкӀ ягъун.
İRƏLİ
İRƏLİCƏ

Digər lüğətlərdə