İTHAF

Ərəb mənşəlidir, töhfə sözü ilə eyni kökə malikdir. “Həsr etmək, hədiyyə” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İTƏLƏMƏK
İTİ

Digər lüğətlərdə