İTHAF

i. ədəb. dedication; ~ etmək to dedicate (to)

İTƏLƏTMƏK
İTİ

Digər lüğətlərdə