İXTİYARAT

\[ər. “ixtiyar” söz. cəmi\] ихтиярар (кил. ixtiyar 1).
İXTİYAR²
İXTİYARİ

Digər lüğətlərdə