İXTİYAR²

\[ər.\] 1. прил. кьуьзуь, агьил, яшлу (мес. дишегьли); ixtiyar olmaq кьуьзуь хьун; 2. сущ. кьуьзуь кас, кьуьзек; 3. пер. кьуьзуь, къадим, дуьнья акунвай (мес. дагълар).
İXTİYAR¹
İXTİYARAT

Digər lüğətlərdə