İZOLYATOR

\[fr.\] изолятор (1. электр. элекрик ахъай тийир материал, мес. резин, ролик (фарфордин, шуьшедин); 2. галукьдай азар квайбур ва я дилибур хуьн патал кьилди чка, кӀвал (больницада ва я мс.).
İZOLYASİYALI
İZSİZ

Digər lüğətlərdə