İZOLYATOR

i. 1. tex. fiz. insulator; 2. (xəstəxanada və s.) isolation ward; (həbsxanada) punishment cell; solitary confinement cell; (siyasi dustaqlar üçün) “izəlator” (in the former USSR)

İZOLYASİYA
İZSİZ

Digər lüğətlərdə