kökləmək

ayarlamak

kökəlmək
kökləşmək

Digər lüğətlərdə