KÜLLÜ

KÜLLÜ I sif. Kül olan, küllənmiş. Gördüyün küllü kömbədir; bazara çıxıb qoğal olub (Ata. sözü).

KÜLLÜ II sif. Çoxlu, saysız-hesabsız. Kürənin içərisində böyük sıxlığa malik küllü miqdarda potensial enerji toplanmışdı (S.İmanov).

KÜLFƏT
KÜNDƏ

Digər lüğətlərdə