KADR₁

[ fr. ] Kino və ya fotolentində ayrıayrı şəkil, səhnə. Kinolentində şəkil hərəkətsiz kadrlardan ibarətdir.
// Kinofilmindən ayrıca bir səhnə, epizod.

Синонимы

  • KADR şəkil
KADR₂
KADRİ́L

Значение слова в других словарях