KEÇİRMƏK

KEÇİRMƏK I f. Aşırmaq, addatmaq. O bizi başqa sinif otağına keçirdi və biz hər şeyi təzədən başladıq (Anar).

KEÇİRMƏK II f. Söndürmək. Ürək yanğısını suyla keçirmək olmaz, – dedi (Anar).

KEÇİNMƏK
KEÇİRTMƏK

Digər lüğətlərdə