KE

“K” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
KAZİNO
KECİNMƏK

Значение слова в других словарях