ləçək

baş örtüsü

ləcivərd
ləğv etmək

Digər lüğətlərdə