ləngitmək

savsaklamak

lə'nətləmək
ləpirci

Digər lüğətlərdə