MÜŞAHİDƏ

\[alm. Beobachtung; fr.=ing. Observation; tr. Gözlem; osm. tr. müşahede; ər. شِب ذ٘ح \] – bir obyekt, yaxud bir hadisənin xüsusiyyətlərini bilmək şərtilə diqqətli və planlı olaraq araşdırılıb tədqiq edilməsi. Müşahidə əslində bütün empirik eılmlərin ilkin şərtidir. Lakin, bu o demək deyildir ki, tənqid edilmdən keçərli olmaz, çünki ən dəqiq müşahidələr belə nöqsansız, xətasız olmaz.
MÜSTƏĞNİ
MÜŞTƏRƏKLİK

Значение слова в других словарях