MÜHARİBƏ

война
MÜHAKİMƏSİZ
MÜHASİB

Digər lüğətlərdə