MÜHARİBƏ

Ərəbcədir, sözün kökü hərb (küsmək, mübahisə etmək)sözüdür. İndi “vuruşmaq, döyüşmək, qan axıtmaq” kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜĞƏNNİ
MÜHASİB

Digər lüğətlərdə