MÜTLƏQ

\[ər. زِ كٍ \] – ―özü onun özü üçün kafi olan‖ digər heç bir şeydən asılı olmayan, bütün mövcudiyyatı özündə əks etdirən və onu yaradan əbədi, sonsuz, şərtsiz, bitkin və dəyişməz subyekti ifadə etmək üçün idealist fəlsəfəsində işlənir.
MÜTLƏQ
MÜTLƏQİYYƏT

Значение слова в других словарях