MƏFKURƏ

\[alm.=ing. Idea; fr. Idèal; osm. tr. mefjure; ər. فِىٛسح ; tr. Ülkü \] – fikir, məfkurə, qayə, insanı hisslər dünyasının fövqünə çıxaran qayə. 1. Ən yüksək, ən yetişkin həqiqət. Mücərrəd olaraq düşünülmüş şey. 2. Ancaq ideya olaraq var olan.
MƏFHUM
MƏHƏBBƏT

Значение слова в других словарях