MƏNSUR

MƏNSUR1

ə. 1) dağınıq, pərakəndə; 2) nəsrlə yazılmış (ədəbi əsər haqqında) // nəsr.

MƏNSUR2

ə. qələbə çalmış, üstün gəlmiş.

MƏNSUX
MƏNSURİYYƏT

Значение слова в других словарях