MƏNZİL

1. MƏNZİL Əşrəf yeni mənzilini nəzərdən keçirdikdən sonra yerini rahatlamaq istədi (İ.Şıxlı); EV [Mərcan bəy:] ..boşayacağam, təvəqqe edirəm ki, bu gün mənim evimdən çıxasan (Ü.Hacıbəyov); MƏNZİLGAH (kl.əd.) Nə bilsin bəhər halın ol ki, mənzilgahı sahildir (Füzuli).

2. mənzil bax məsafə

MƏNZƏRƏLİ
MƏNZİLGAH

Значение слова в других словарях