MAARİFPƏRVƏR

1. просветитель; 2. просветительный;
MAARİFLƏNMƏK
MAAŞ

Digər lüğətlərdə