MUM

\[fars.\] сущ. 1. мум; arı mumu чӀижрен мум; // mum kimi а) мум хьтин, хъуьтуьл, кӀеви тушир, мумаж (мес. пластилин); б) пер. асант, регьят, фад кьилиз акъатдай, тӀимил зегьмет алай; 2. куьгьн. шем, цӀурцӀаж; mum yandırmaq шем куькӀуьрун; ** mum gün üçün дар югъ патал, чӀулав югъ патал; mum kimi ərimək (sönmək) мум (шем) хьиз цӀурун, гзаф яхун хьун, зайиф хьун, агатун; mum olmaq кил. muma dönmək а); muma dönmək мум хьиз хьун а) муьтӀуьгъ хьун, хъуьтуьл хьун, шутӀум хьун; б) кил. mum kimi ərimək.
MULTİPLİKATOR
MUMGÜVƏSİ

Digər lüğətlərdə