MUXTARİYYƏT

\[alm. Autonomie; fr. Autonomie; ing. Autonomy; yun. Autos – öz, nomiso – qayda; osm. tr. muhtariyet\] – bir adamın, bir cəmiyyətin özünün qoyacağı qaydalara özünün tabe olacağı. muxtariyyət : is. \[ər.\] Daxili qanunvericilik və idarəetmə işlərində sərbəst olma hüququ; özünüidarə.
MUHAL
MUTLAK

Значение слова в других словарях