NƏTİCƏ

1. NƏTİCƏ, EPİLOQ (bax), XÜLASƏ, YEKUN

2. nəticə bax son

NƏŞRİYYATTI
NƏVAZİŞ

Значение слова в других словарях