NECƏ

Nə cür sözünün sadələşmiş formasıdır. İndi nə üçün sözü də tədricən neçin formasına düşməkdədir: Sirrim huzuruna bəyan –bəyandı, / Neçin qəbul olmaz niyazım, haray. (M.Cümə) (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

NAZİR
NEÇƏ

Digər lüğətlərdə