NİŞANLI

NİŞANLI [Həmidə qızına:] Veriliş qurtaran kimi nişanlın maşın tutub gələcək (Anar); ADAXLI Hamı bilirdi ki, o, Qəzənfərin adaxlısıdır (S.Vəliyev); DEYİKLİ Qız elə əvvəldən oğlumun deyiklisiydi (M.İbrahimov); NAMİZƏD (köhn.) Cavad xan Fərhada: İndi burada sən mənə namussuz deyirsən, namussuz sənsən ki, namizədini aparmışam (C.Cabbarlı).

NİŞANLANMAQ
NİŞASTA

Значение слова в других словарях