OĞRU-ƏYRİ

воровской люд
OĞRU
OĞRUCASINA

Digər lüğətlərdə