OĞRUN

zərfsif. Gizlicə, başqalarına sezdirmədən, başqalarına bildirmədən.
Ovçu görmüş maral kimi səksənib; Oğrun baxabaxa bu yanə gəlsin! Q.Zakir.
Səlimin oğrun baxışları Dilaranın xəyalından çıxmırdı. M.İbrahimov.

Синонимы

  • OĞRUN xəlvəti — gizlincə

Этимология

  • OĞRUN Oğ sözü qədim feillərdən olub, “xəlvəti görüşmək” mənasında işlədilib. Oğru həmin feildən əmələ gəlmiş addır (əvvəl sifət olub, sonra isimləşib), “xəl
OĞRUBAŞI
OĞRUN-OĞRUN

Значение слова в других словарях