ODUN

Kökü od kəlməsidir. Odun yalnız yandırmaq (od) üçün hazırlanmış ağaca deyilir. Tikinti materialı və s. odun adlanmır. Sözün qədim mənası “od (yandır­maq) üçün hazırlanmış ağac” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ODEKOLON
OFELİYA

Digər lüğətlərdə