OLİMPİADA

[ yun. olympias (olympiados)]
1. Qədim Yunanıstanda: olimpiya oyunları bayramları arasındakı dörd ildən ibarət təqvim vahidi.
2. Dörd ildən bir keçirilən beynəlxalq idman yarışları.
3. İdman, teatr və s. yarışları. Bədii özfəaliyyət olimpiadası.
4. Məktəblilər arasında ayrı-ayrı fənlər üzrə konkret tapşırıqları yerinə yetirmək üzrə yarış; məs.: riyaziyyat, biologiya, kimya, fizika və s.
OLİ́MP
OLİMPİYA

Значение слова в других словарях