pəhləvanlaşmaq

pəhləvanlaşmaq
pəhləvanlaşma
pəhləvanlıq

Digər lüğətlərdə