Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • pyedestal

  pyedestal

  Tam oxu »
 • pyero 2021

  pyero

  Tam oxu »
 • pyes

  pyes

  Tam oxu »
 • pyezoelektrik 2021

  pyezoelektrik

  Tam oxu »
 • pyezoelement 2021

  pyezoelement

  Tam oxu »
 • pyezokeramika 2021

  pyezokeramika

  Tam oxu »
 • pyezokvars 2021

  pyezokvars

  Tam oxu »
 • pyezometr 2021

  pyezometr

  Tam oxu »
 • pyezometriya 2021

  pyezometriya

  Tam oxu »
 • pyezotranzistor 2021

  pyezotranzistor

  Tam oxu »
 • rabdit

  rabdit (zool.)

  Tam oxu »
 • rabditlər

  rabditlər (zool.)

  Tam oxu »
 • rabdom

  rabdom (biol.)

  Tam oxu »
 • rabdomioliz

  rabdomioliz (tib.)

  Tam oxu »
 • rabdomioma

  rabdomioma

  Tam oxu »
 • rabdomiosarkoma

  rabdomiosarkoma

  Tam oxu »
 • rabdosarkoma

  rabdosarkoma

  Tam oxu »
 • rabitə

  rabitə

  Tam oxu »
 • rabitəçi

  rabitəçi

  Tam oxu »
 • rabitəçilik

  rabitəçilik

  Tam oxu »
 • rabitələndirmə

  rabitələndirmə

  Tam oxu »
 • rabitələndirmək

  rabitələndirmək

  Tam oxu »
 • rabitəli

  rabitəli

  Tam oxu »
 • rabitəlilik

  rabitəlilik

  Tam oxu »
 • rabitəsaxlama 2021

  rabitəsaxlama

  Tam oxu »
 • rabitəsiz

  rabitəsiz

  Tam oxu »
 • rabitəsizlik

  rabitəsizlik

  Tam oxu »
 • raca 2021

  raca

  Tam oxu »
 • racə

  racə

  Tam oxu »
 • racəstanlı 2021

  racəstanlı

  Tam oxu »
 • racəstanlılar 2021

  racəstanlılar

  Tam oxu »
 • racəstxanicə 2021

  racəstxanicə

  Tam oxu »
 • racəstxanlı 2021

  racəstxanlı

  Tam oxu »
 • racəstxanlılar 2021

  racəstxanlılar

  Tam oxu »
 • raci 2021

  raci

  Tam oxu »
 • raçinli 2021

  raçinli

  Tam oxu »
 • raçinlilər 2021

  raçinlilər

  Tam oxu »
 • rad

  rad

  Tam oxu »
 • rada

  rada

  Tam oxu »
 • radar

  radar

  Tam oxu »
 • radar-detektor

  radar-detektor (tex.)

  Tam oxu »
 • radarlı

  radarlı

  Tam oxu »
 • radarsız

  radarsız

  Tam oxu »
 • radarskop

  radarskop (tex.)

  Tam oxu »
 • radə

  radə

  Tam oxu »
 • radələrində 2021

  radələrində

  Tam oxu »
 • radial

  radial

  Tam oxu »
 • radial-burğu

  radial-burğu

  Tam oxu »
 • radiallıq

  radiallıq

  Tam oxu »
 • radian

  radian

  Tam oxu »