Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • plafon

  plafon

  Tam oxu »
 • plafonlu

  plafonlu

  Tam oxu »
 • plafonsuz

  plafonsuz

  Tam oxu »
 • plagiat

  plagiat

  Tam oxu »
 • plagiatçı

  plagiatçı

  Tam oxu »
 • plagiatçılıq

  plagiatçılıq

  Tam oxu »
 • plagiator 2021

  plagiator

  Tam oxu »
 • plagiatorluq 2021

  plagiatorluq

  Tam oxu »
 • plagin

  plagin (inform.)

  Tam oxu »
 • plagioklaz

  plagioklaz

  Tam oxu »
 • plagioklazlar

  plagioklazlar

  Tam oxu »
 • plagiotrop

  plagiotrop

  Tam oxu »
 • plagiotropizm

  plagiotropizm

  Tam oxu »
 • plakat

  plakat

  Tam oxu »
 • plakat-diaqram

  plakat-diaqram

  Tam oxu »
 • plakat-portret

  plakat-portret

  Tam oxu »
 • plakatçı

  plakatçı

  Tam oxu »
 • plakatçılıq

  plakatçılıq

  Tam oxu »
 • plakatlıq

  plakatlıq

  Tam oxu »
 • plakatvarı 2021

  plakatvarı

  Tam oxu »
 • plakatvari

  plakatvari

  Tam oxu »
 • plaket

  plaket

  Tam oxu »
 • plakirləmə 2021

  plakirləmə

  Tam oxu »
 • plakofobiya

  plakofobiya

  Tam oxu »
 • plan

  plan

  Tam oxu »
 • plan-fakt

  plan-fakt (iqt.)

  Tam oxu »
 • plan-konspekt

  plan-konspekt

  Tam oxu »
 • plan-prospekt

  plan-prospekt

  Tam oxu »
 • planaalma

  planaalma

  Tam oxu »
 • planar

  planar (inform.)

  Tam oxu »
 • planauyğun

  planauyğun

  Tam oxu »
 • planauyğunluq

  planauyğunluq

  Tam oxu »
 • planbaz 2021

  planbaz

  Tam oxu »
 • plançı

  plançı

  Tam oxu »
 • plançılıq

  plançılıq

  Tam oxu »
 • plandankənar

  plandankənar

  Tam oxu »
 • planer

  planer

  Tam oxu »
 • planerçi

  planerçi

  Tam oxu »
 • planerçilik

  planerçilik

  Tam oxu »
 • planerist

  planerist

  Tam oxu »
 • planerizm

  planerizm

  Tam oxu »
 • planerodrom

  planerodrom

  Tam oxu »
 • planet

  planet

  Tam oxu »
 • planet-peyk

  planet-peyk

  Tam oxu »
 • planetar

  planetar

  Tam oxu »
 • planetari

  planetari

  Tam oxu »
 • planetəbənzər

  planetəbənzər

  Tam oxu »
 • planetəoxşar

  planetəoxşar

  Tam oxu »
 • planetətrafı

  planetətrafı

  Tam oxu »
 • planetizm

  planetizm

  Tam oxu »