Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • pobedit 2021

  pobedit

  Tam oxu »
 • poçt

  poçt

  Tam oxu »
 • poçt-avtomat

  poçt-avtomat

  Tam oxu »
 • poçt-baqaj

  poçt-baqaj

  Tam oxu »
 • poçt-rabitə

  poçt-rabitə

  Tam oxu »
 • poçt-teleqraf

  poçt-teleqraf

  Tam oxu »
 • poçtalyon

  poçtalyon

  Tam oxu »
 • poçtalyonluq

  poçtalyonluq

  Tam oxu »
 • poçtamt

  poçtamt

  Tam oxu »
 • poçtçatdırma 2021

  poçtçatdırma

  Tam oxu »
 • poçtçu

  poçtçu

  Tam oxu »
 • poçtdaşıma

  poçtdaşıma

  Tam oxu »
 • poçtdaşıyan

  poçtdaşıyan

  Tam oxu »
 • poçtxana

  poçtxana

  Tam oxu »
 • poçtmeyster

  poçtmeyster

  Tam oxu »
 • poçtpaylayan

  poçtpaylayan

  Tam oxu »
 • podaqra

  podaqra

  Tam oxu »
 • podaqralı

  podaqralı

  Tam oxu »
 • podaqrik

  podaqrik

  Tam oxu »
 • podborka 2021

  podborka

  Tam oxu »
 • podium

  podium

  Tam oxu »
 • podkast

  podkast (inform.)

  Tam oxu »
 • podkastinq

  podkastinq

  Tam oxu »
 • podkeçer

  podkeçer (inform.)

  Tam oxu »
 • podnos

  podnos

  Tam oxu »
 • podometr

  podometr

  Tam oxu »
 • podometriya

  podometriya (tib.)

  Tam oxu »
 • podpolkovnik

  podpolkovnik

  Tam oxu »
 • podpolkovniklik 2021

  podpolkovniklik

  Tam oxu »
 • podporuçik 2021

  podporuçik

  Tam oxu »
 • podporuçiklik 2021

  podporuçiklik

  Tam oxu »
 • podrat

  podrat

  Tam oxu »
 • podratçı

  podratçı

  Tam oxu »
 • podratçılıq

  podratçılıq

  Tam oxu »
 • podşipnik 2021

  podşipnik

  Tam oxu »
 • podval 2021

  podval

  Tam oxu »
 • podzol

  podzol

  Tam oxu »
 • podzollu

  podzollu

  Tam oxu »
 • poema

  poema

  Tam oxu »
 • poema-dialoq

  poema-dialoq

  Tam oxu »
 • poema-epos

  poema-epos

  Tam oxu »
 • poetik

  poetik

  Tam oxu »
 • poetik-koqnitiv

  poetik-koqnitiv

  Tam oxu »
 • poetik-qrammatik

  poetik-qrammatik

  Tam oxu »
 • poetik-linqvistik

  poetik-linqvistik

  Tam oxu »
 • poetika

  poetika

  Tam oxu »
 • poetikləşdirmə

  poetikləşdirmə

  Tam oxu »
 • poetikləşdirmək

  poetikləşdirmək

  Tam oxu »
 • poetikləşmə

  poetikləşmə

  Tam oxu »
 • poetikləşmək

  poetikləşmək

  Tam oxu »