PƏRDƏ

PƏRDƏ I is. [ fars. ] Örtük. Pəncərə qara pərdə ilə tutulmuşdu (S.Qədirzadə).

PƏRDƏ II is. [ fars. ] Əsərdə akt, hərəkət. Gənc dramaturq yeni dramasının həmin pərdəsini mənə oxudu (S.Rüstəm).

PƏRDƏ III is. [ fars. ] mus. Simli musiqi alətlərində səslərin fərqlənməsi. Pərdələr üstünə barmağın ensin; Bəmdə çox dayanma, qaldır zilə sən (Ə.Kürçaylı).

PAY
PƏS

Digər lüğətlərdə