PRİNSİPİAL

\[lat. principalis-əsas\] принципиал (1. принципдиз талукь тир, принципиальный; 2. принциприз кӀевелай амал ийидай, гьабурал бинеламишнавай; принциплу).
PRİNSİP
PRİNSİPİALLIQ

Digər lüğətlərdə