PRİNSİPİAL

[ lat. principalis – əsas]
1. Prinsipə aid olan, prinsipdən çıxan. Prinsipial sual. Prinsipial ziddiyyət.
2. Prinsiplərə ciddi əməl edən, onlara əsaslanan, onlardan çıxış edən; prinsipli. Prinsipial tənqid. Prinsipial siyasət. Prinsipial adam.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PRİNSİPİAL əsaslı — mühüm
PRİNSİP
PRİNSİPİALLIQ

Digər lüğətlərdə