PROSTAVLIQ

\[yun. Orthodoxia\] – xristianlığın mühüm cərəyanlarından biri; başlıca olaraq Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və Balkanlarda yayılmışdır.
PROSES
PROTESTANTİZM