QÖVSŞƏKİLLİ

s. bax qövsvarı

QÖVSLÜ
QÖVSVARI

Digər lüğətlərdə