QA

təql. Qarğanın çıxardığı səs.
Böylə sözdən fərəhlənib qarğa; Ağzını açdı, ta ki etsin qa! M.Ə.Sabir.

Q
QAAN

Значение слова в других словарях