qablaşdırma və köməkçi materialları

Yeyinti məhsullarının istehsalı, saxlanması, daşınması və satışı proseslərində istifadə edilən (təmasda olan) təbii və sün`i materiallar

kvota
qaçaqmalçılıq