QEYBƏT

i. gossip, tittle-tattle; (qərəzli) piece of scandal; ~ etmək / qırmaq to gossip, to tittle-tattle; (qərəzlə) to talk scandal

QEYBDƏN
QEYBƏTCİL

Digər lüğətlərdə