qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirləri

Malların və nəqliyyət vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən keçirilməsinin icazəsi qaydasına əməl edilməsini təmin edən tədbirlər

qeyri-rezidentlər
qeyri-tütün komponentləri