QİYAFƏT

i. bax qiyafə

QİYAFƏ
QİYAM

Digər lüğətlərdə