QRİMÇİ

i. maker-up, make-up artist / man*; (qadın) make-up woman*

QRİM
QRİMLƏMƏ

Digər lüğətlərdə